Gunma 5

Kanto
Sakai Shibukawa Shinmachi Shintomura Showamura
Takasaki Takasaki Takasaki Tamamura Tatebayashi
Tatebayashi Tonemura Yabuzuka Tsumagoi