Hokkaido Tohoku
Hakodate Hakodate Oumu Setana Abashiri Lake
Bie Bie Bie Near Esashi Hakodate
Okushiri Okushiri Near Otaru Otaru Near Otaru
Otaru Rausu Lake Rebun Shakotan Shikotsu Lake
Yagishiri