Nagano 2 Chubu
Maruko Matsukawa Matsumoto Matsumoto Matsumoto
Matsumoto Matsumoto Misato Miyota Nagano
Nagano Nakano Nakano Niekawa Nozawa Onsen
Nozawa Onsen