Nagano Chubu
Asahi Azumi Azusagawa Chikumagawa Fujisato
Hakuba Hata Horigane Hotaka Iiyama
Iiyama Iizuna Kamiyamada Karuizawa Kijima Daira
Komoro Komoro Koshoku