Kawasato Kawasato Kawasato Kisai Kitakawabe
Kitamoto Konan Kounosu Kounosu Kounosu
Kuki Kumagaya Kumagaya Kumagaya